Globálni hráči v telekomunikačnom a mobilnom priemysle si pre vynikajúcu zákaznícku skúsenosť a inovatívne riešenia kontaktných centier vyberajú služby United Call Centers. Naše komplexné služby podpory zákazníkov a podpory predaja umožňujú službám, ktoré poskytujeme – v mene našich partnerov – zvyšovať konkurencieschopnosť našich klientov a posilňovať ich reputáciu. Skúsení operátori zameraní na zákazníka zaručujú spokojnosť zákazníka. Ergonomicky a infraštruktúrne vynikajúce moderné call centrum a programy nepretržitého koučovania zaisťujú efektivitu operátorov. Naše externé kontaktné centrum zahŕňa všetky komunikačné kanály a umožňuje nám poskytovať služby vrátane telefónu, e-mailu a sociálnych médií. United Call Centers je certifikovaný podľa ISO 9001:2008 a spĺňa všetky očakávania odvetvia SSC. Toto štandardné prostredie je zárukou vynikajúcej úrovne služieb a umožňuje nám vybavovať prichádzajúce a odchádzajúce hovoryv zabezpečenom a uzavretom systéme.

Medzi dôveryhodné služby United Call Centers obnovenie zmluvy v segmente B2C, B2B a flotily, nové zmluvy a predaj dátových možností a mobilných produktov. Niekoľko desaťročí skúseností manažmentu s kontaktným centrom zaručuje, že podpora zákazníkov vedie k príkladnej úrovni spokojnosti zákazníkov. Z hľadiska neustáleho zlepšovania služieb sa United Call Centers zameriava na zvýšenie pridanej hodnoty pre svojich partnerov. Flexibilne prispôsobujeme meniace sa požiadavky našich partnerov aj počas krátkodobých, strednodobých a dlhodobých kampaní. Využívame inovatívne technologické riešenia (napr. Chatboty, automatizácia, inteligentné kontextové okná), aby sme pomohli maximalizovať spokojnosť zákazníkov a zvýšiť efektivitu služieb.

Okrem telekomunikácií máme partnerov v mnohých priemyselných odvetviach. Najvýznamnejší hráči si vyberajú odborné znalosti United Call Centers v odvetviach automobilového, energetického, ropného priemyslu, zábavného priemyslu, cestovného ruchu, zdravotníctva, prieskumu trhu, prieskumu trhu, a práva. Okrem zákazníckej podpory a predaja poskytujeme tiež technickú podporu, nastavenie schôdzok, správu sociálnych médií, generovanie potenciálnych zákazníkov, prieskum spokojnosti zákazníkov a funkcie back office. Získali sme si dôveru našich partnerov našim prístupom zameraným na zákazníka a odborným pohľadom počas spolupráce a naši partneri odrážajú príkladný výkon odborníkov United Call Centers v sektore SSC.