United Call Centers podporuje prestížnych a významných partnerov v zábavnom priemysle prostredníctvom zákazníckej podpory cez všetky kanály. Súčasťou služby je podpora prichádzajúcich zákazníkov aj správa sociálnych médií. Ergonomicky a konštrukčne vynikajúce call centrum zaručuje maximálnu zákaznícku skúsenosť, ktorú dopĺňajú ochotní a na zákazníka zameraní operátori. Naši partneri odrážajú odbornosť a skúsený prístup United Call Centers pri implementácii kontaktných centier. Úspešnosť riešení, ktoré dokonale zodpovedajú požiadavkám našich klientov, zaručuje dodávka služieb v štandardnom prostredí. Naše služby sú založené na systéme riadenia kvality ISO 9001: 2008. Služby, ktoré poskytujeme – v mene našich klientov – majú za následok zlepšenie krátkodobého a dlhodobého uznania a reputácie našich klientov a zlepšenie ich konkurencieschopnosti.

Okrem analýzy kvality je vynikajúca skúsenosť so zákazníkom zaručená aj neustálym školením operátorov. Exemplárne koučovacie a motivačné systémy, moderné kancelárske prostredie pomáha maximalizovať produktivitu a využitie. Redundantná technologická architektúra, ktorá je chrbticou našich prevádzok, je pod nepretržitým odborným monitorovaním. Plány kontinuity činnosti vytvorené v spolupráci s našimi partnermi zaručujú rýchle a efektívne riadenie zmien. Zabezpečené systémy informačných technológií umožňujú zaznamenávať, monitorovať a počúvať prichádzajúce hovory. Tento systém je schopný prijať veľký objem prichádzajúcich hovorov a je k dispozícii nepretržite.

Okrem všestrannej podpory zákazníkov zahŕňajú naše služby aj zákaznícku, technickú podporu, telemarketing, predaj a prieskum spokojnosti zákazníkov. Okrem zábavného priemyslu podporujeme partnerov zastupujúcich rôzne odvetvia. Medzi našich partnerov patria zástupcovia energetického sektoru, ropného priemyslu, cestovného ruchu, automobilového priemyslu, zdravotníctva, prieskumu trhu, telekomunikácií, finančných technológií a potravín a nápojov. Najprestížnejšie firmy na domácom i svetovom trhu si pre krátke a dlhé kampane vyberajú dôveryhodné služby United Call Centers. Sme flexibilní v tom, aby sme našim partnerom vyhoveli neustále sa meniacim požiadavkám, a sme pripravení implementovať na mieru šité inovatívne riešenia kontaktných centier. Naša spoločnosť poskytuje všetok ľudský kapitál a technické zdroje na vysokej úrovni služieb. Rozsah našich aktivít neustále rastie a k dispozícii je tiež predaj výrobkov, telemarketing na konferenciách, určovanie termínov stretnutí alebo sledovanie skúseností zákazníkov.