Vedenie UCC vykonáva svoju prácu na základe prístupnosti, transparentnosti, čestnosti a asertívnej komunikácie. Toto neformálne pozitívne prostredie sme považovali za najvhodnejšie na podporu nášho obchodného modelu. Naším cieľom je zabezpečiť, aby sa každý zamestnanec v UCC cítil dobre. Naša firemná hierarchia je ustanovená nasledovne.

VLASTNÍCI

Majitelia UCC začali svoju kariéru sami ako úspešní odborníci v call centre. S viac ako 20-ročnými skúsenosťami vedia, ktoré princípy umožňujú založenie úspešnej spoločnosti kontaktných centier. Uvedomili si strategický význam individuálnej a skupinovej motivácie a výsledkom bolo vytvorenie firemnej kultúry UCC s našim vedením, ktoré slúži ako kompas pre zamestnancov spoločnosti aj pre partnerov.

VEDENIE

Hlavnou úlohou našich vedúcich pracovníkov je stanovenie stratégie a vízie spoločnosti a finančné a obchodné vedenie. Je prvoradé preskúmať synergie medzi divíziami spoločnosti a umožniť efektívnu prácu na všetkých podnikových úrovniach.

RIADITELIA

Naši riaditelia kontrolujú poskytovanie služieb, právne, komunikačné postupy ako aj postupy personálneho oddelenia v ich každodennej práci. Slúžia ako primárny kontakt so spoločnosťou a partnermi a ako vodcovia ich príslušných divízií zabezpečujú efektívne a presné dodanie. Slúžia ako jediný bod eskalácie pre firemné aj partnerské záležitosti.

RIADENIE DORUČENIA SLUŽIEB

UCC je prítomná v mnohých odvetviach s viac ako 24 aktívnymi miestnymi a medzinárodnými partnermi. Aby sme zabezpečili nepretržité denné poskytovanie služieb, vymenovali sme manažérov doručovania služieb. Títo profesionálni vodcovia sú si plne vedomí a sú vyškolení v postupoch a slúžia ako miesto spojenia medzi vedením, operátormi a back office.

VEDÚCI TÍMOV

Vedúci tímov sledujú každodennú prácu operátorov a v prípade akýchkoľvek otázok poskytujú okamžitú spätnú väzbu. Vďaka svojmu proaktívnemu a efektívnemu prístupu môžu rýchlo a dynamicky podporovať stabilné a predvídateľné procesy. Sú kľúčom k motivácii a školeniu zamestnancov.

OPERÁTORI CALL CENTRA

Naši kolegovia podporujú zákazníkov našich partnerov pri úlohách predaja a podpory zákazníkov. Poskytujú príkladné služby v niekoľkých priemyselných odvetviach, ako je automobilový priemysel, energetika, financie, predaj rýchloobrátkového tovaru, online obchody a zdravotníctvo. Pomáhajú zákazníkom prostredníctvom ich zamerania na ľudí, ústretového prístupu cez telefón, e-mailu a sociálnych médií.