Ocenenie & Uznanie

United Call Centers SK

United Call Centers v priebehu svojej viac ako 20-ročnej činnosti vždy kládol značný dôraz na podporu našich zamestnancov, uľahčenie ich práce a umožnenie využitia každej príležitosti v živote. Sme presvedčení, že náš prístup vytvorený ako zodpovedný zamestnávateľ a firemná sociálna zodpovednosť, bude prispievať k rozvoju našich zamestnancov a vytvoreniu kvalitného pracoviska.

2016 - Ocenenie Pegasus

2017 - Ocenenie pre pracovisko priateľské k zdravotne postihnutým

2018 - Uznanie pre pracovisko priateľské pre rodiny

2018 - Zodpovedný zamestnávateľ roka

2019 - Podpora Gyula Kenézy Fakultnej nemocnice, Debrecínska univerzita

2019 - Hlavná myšlienka Richarda Kozma, CEO na konferencii zodpovedných zamestnávateľov

2020 - REbot rozvojové vzdelávanie Chatbot systému podporujúcim prostredie bez plastov - Júl

Zodpovedný zamestnávateľ

V roku 2018 bol United Call Centers Kft (Ltd) ocenený Zlatou cenu Zodpovedný zamestnávateľ roka, vyhral 1. cenu spomedzi stredne velľkých firmiem.

V roku 2019 po získaní oceneniabol výkonný riaditeľ UCC, Richárd Kozma, pozvaný ako hlavný rečník na slávnostné odovzdávanie cien a konferenciu 2019 a následnú diskusiu pri okrúhlom stole. Zaviedol iniciatívy UCC, ktoré podporujú naše miestne komunity.

Patrí medzi ne bezplatná rozprávková telefónna linka UCC, náš vlastný E-rozprávkový Chatbot ktorý uvádza deti do ríše rozprávok, naša charitatívna práca, vianočné charity a podpora miestnych nemocníc. Vyvíjame uvedomenie a citlivosť životného prostredia našich kolegov prostredníctvom našej aplikácie REbot, ktorá využíva technológiu Chatbot, pre motiváciu vynechať plasty na jedno použitie z ich každodenného života.

S ohľadom na udržateľný rozvoj a vplyv na životné prostredie má UCC jazdnú flotilu 80 byciklov k dispozícii pre kolegov na dochádzanie a rekreáciu podľa želania.

Pracovisko priateľské pre rodiny

United Call Centers je firma ideálny pre rodiny, naším prvoradým cieľom je zabezpečiť, aby boli naši zamestnanci a ich rodiny v priebehu svojho pracovného času stráveného v UCC šťastný.

Podporujeme našich kolegov v mnohých spôsobmi: flexibilným plánovaním, plánovaním dovolenky, firemnými oslavami, bezplatnou starostlivosťou o deti a poskytnutím herní a organizovanie Mikuláša, aby sa deti aj ich rodičia cítili šťastní.

Pracovisko priateľské pre zdravotne postihnutých

United Call Centers získalo ocenenie pre pracovisko priateľské k zdravotne postihnutým v roku 2017. Našou zásadou je poskytnúť každému rovnaké príležitosti, a zvýšiť sebavedomie a sebadôveru zamestnancov so zdravotným postihnutím. Sú neoddeliteľnou súčasťou našich komunít ako aj nevyhnutnými účastníkmi pre budovanie našich tímov.