Vyťažte z podnikových rozhraní maximum!

S Facebookom, Instagramom, LinkedIn, Google Ads, bannermi, chatbotmi a automatizovanými reklamami je množstvo možností nekonečné. Naša služba je k dispozícii kedykoľvek v celom procese oslovenia, konverzie a zaangažovania zákazníka. K dispozícii je meranie vyťaženia, prieskum zákazníkov a trhu a budovanie značky.

UCC špecializovaný tím sociálnych médií a odborníci na predajné kanály môžu analyzovať váš obsah, merať prenos a vytvárať podrobné plány na rozšírenie vašej online komunity. Neustále sledujeme najnovšie trendy a aktivity a môžeme rýchlo upraviť kampaň tak, aby sa zvýšil dosah. Naše riešenia sociálnych médií zahŕňajú vytváranie pútavých kampaní od základu, vrátane obsahu, dizajnu a rozpočtu. Každá kampaň je starostlivo naplánovaná a poskytuje vám prognózy, správy o stave a návrhy na neustále zlepšovanie.

Kontaktujte nás!

Náš tím sociálnych médií vám môže pomôcť porozprávať váš príbeh a napísať ďalšiu kapitolu úspechu.

WEBOVÁ STRÁNKA, ONLINE OBCHOD

Naša webová stránka o nás vytvára prvý dojem pre zákazníkov a spotrebiteľov, takže profesionálna a kvalitná webová stránka je nevyhnutnosťou pre každú spoločnosť. Sme radi, že našim zákazníkom pomáhame aj v tejto oblasti, a to okrem procesov podpory zákazníkov. Kvalitná práca nášho interného vývojového tímu pre webové stránky je k dispozícii aj našim partnerom. Môžeme vytvárať webové stránky šité na mieru od návrhu a copyriwting až po back-end vývoj pokrývajúci všetky oblasti.

Branding

Ako ďalšiu službu môžeme pomôcť našim partnerom navrhnúť a spravovať ich kompletnú online a offline značku od plánovania až po zverejnenie. Naši dizajnéri vytvárajú pomocou najmodernejších nástrojov kvalitné, odvážne a inovatívne kreatívne nápady. Môžeme pomôcť navrhnúť webové stránky, sociálne médiá, platformy eDM, informačné vestníky, tlačené letáky, roll-upy, kancelárske prostredie a vytvoriť jednotný obraz na všetkých miestach pôsobenia.

SOCIÁLNE MÉDIÁ

Platformy sociálnych médií sú predovšetkým reklamnými platformami a sme pripravení podporiť našich partnerov od vytvárania bannerov až po rozvoj stratégie, aby sme mohli naplno využiť príležitosti, či už ide o Facebook, Instagram, LinkedIn alebo dokonca Google Ads. Naši profesionáli v oblasti online marketingu pomáhajú nájsť ideálne cieľové skupiny a maximalizovať očakávaný dosah a konverziu preskúmaním optimálnych konfigurácií.

Manažment obsahu a reklám

Používame tradičné platformy sociálnych médií, ako sú Facebook a Instagram, a neustále skúmame obchodné príležitosti od nových hráčov na trhu, ako je napríklad TikTok. UCC tím sociálnych médií vám pomôže naplánovať vašu firemnú komunikáciu, mať na pamäti cieľové publikum, hodnoty vašej značky a možnosti interakcie medzi zákazníkom a spoločnosťou. Naše nástroje na automatizáciu robotických procesov vám pomôžu identifikovať a konvertovať potenciálnych zákazníkov a zapojiť ich do procesu gamifikácie, merania spokojnosti, propagačných akcií a ďalších. Technológia Chatbot môže pomôcť vytvoriť pohlcujúci zážitok zo značky, ktorý vám pomôže predviesť vaše produkty a podeliť sa o svoju víziu pomocou vizuálov prispôsobených vašej jedinečnosti.

Ešte dnes konzultujte s United Call Centers komplexné riešenia pre sociálne médiá a online marketing. Tieto služby môžu dopĺňať tradičné hlasové služby a zvyšovať ich efektívnosť pomocou vysoko kvalitných možností samoobsluhy. Náš viackanálový model vám umožňuje zacieliť na zákazníkov a komunikovať s nimi rôznymi spôsobmi, rozšíriť vašu komunitu a pomôcť im vyťažiť z vašich služieb maximum. Dnes musí byť každá spoločnosť prítomná na viacerých platformách a náš tím sociálnych médií vám môže pomôcť rozprávať váš príbeh a písať ďalšiu kapitolu úspechu.