Manažment fondu talentov

Flexibilné metódy zamestnávania nielen umožňujú, ale aj vyžadujú, aby sme si naplánovali svoju stratégiu ľudských zdrojov so zameraním na neustále hľadanie talentov. Hľadanie kolegov s príslušnými kompetenciami je jednou z našich najdôležitejších schopností a hodnôt a dokážeme poskytnúť vysoko kvalitné riešenia aj v prípade dočasného zamestnania.

Na základe kvality a úspechu našich jedinečných náborových riešení sme ich sprístupnili aj našim partnerom. Náš jedinečný obchodný model nám umožňuje podporovať domácu prácu a oslovovať globálnu pracovnú silu.

Kontaktujte nás!

Nábor a výber

Na základe dvoch desaťročí zákazníckej podpory neustále rozvíjame naše náborové a výberové postupy. Analýza pozícií a zostavenie katalógu kompetencií sú vždy našim východiskovým bodom, či už je to predaj, podpora prichádzajúcich hovorov zákazníkov alebo technická podpora. Naši partneri si môžu byť istí, že im vždy odporučíme ideálneho kandidáta.

Vďaka našim jedinečným náborovým a výberovým konaniam ponúkame našim partnerom rýchle a nákladovo efektívne riešenie, podporujúce naše kvalitné služby príkladnými referenciami.

Kontaktujte nás!

Dočasné zabezpečenie personálu

Poskytujeme dočasné personálne zabezpečenie už viac ako desať rokov a týmto spôsobom dokážeme podporiť call alebo kontaktné centrá so stovkami zamestnancov a pomôcť tak našim partnerom zamerať sa na ich hlavné aktivity, pričom sa staráme o celý rozsah náboru, výberu, administratíva prcovnej sily (postupy pri nástupe a ukončení štúdia, mzdy).

Ako strategický partner vám môžeme pomôcť nájsť najpružnejšie riešenia, aby sme znížili vaše pracovné zaťaženie a umožnili vašej spoločnosti zamerať sa namiesto toho na vaše kľúčové aktivity.

Kontaktujte nás!

Úlohy back office

Pomocou našej jedinečnej integračnej schopnosti a technologickej perspektívy zvyšujeme efektivitu pomocou automatizácie a najnovších nástrojov, čím našim partnerom ušetríme stovky pracovných hodín.

Kontaktujte nás!