Vytváranie hodnôt pre našich partnerov je jadrom nášho prístupu k službám.

Týmto spôsobom sa predaj cez telefón prirodzene stal charakteristickým znakom United Call Centers. Väčšina nášho portfólia je postavená na predaji. Kladieme dôraz na poskytovanie školení v oblasti sociálnych zručností pre našich kolegov, ktoré sme zaviedli na základe našich skúseností získaných počas 20 rokov a zdokonaľovaní predajných stratégií pre rôzne oblasti.

Vďaka našim patentovaným procesom predaja a tréningovým stratégiám zlepšujeme rozpoznávanie a trhový podiel našich partnerov vďaka stotisíc transakciám medziročne. Náš jedinečný obchodný model nám umožňuje podporovať každý jazyk s rodenými hovoriacimi agentmi, ktorí poskytujú flexibilné, škálovateľné riešenia.

Kontaktujte nás!

Predaj cez telefón, ako aktivita vyžadujúca viacero zručností, požaduje, aby bol agent efektívny v rôznych oblastiach.

ELEKTRONICKÝ OBCHOD

TELEMARKETING

PRIESKUM TRHU

GENEROVANIE POTENCIÁLNYCH ZÁKAZNÍKOV

a všetky súvisiace úlohy, ktoré začínajú vstupným hovorom (cold call).

Cesta vytvárajúca hodnoty

Udržanie si zákazníkov

Aktualizácie služby

X-predaj

Vymáhanie pohľadávok

Generovanie potenciálnych zákazníkov

Podpora predaja

Plánovanie schôdzok

Cold calling (vstupné hovory)

Získavanie nových zákazníkov

Prichádzajúce predajné hovory

Podpora online predaja

Definovanie nakupúcich osôb